top of page
Certified Memeber.png

Tendelinnätverket

Upphandla och anlita kvalitetssäkrade IT-konsultbolag i både Sverige och utomlands.

Tendelinnätverket ger dig en startpunkt för en effektiv upphandling genom att tillhandahålla en pool av IT-konsultbolag du kan lita på som alla jobbar på samma standardvillkor du är van vid, oavsett var de finns. 

Vilka är fördelarna med Tendelinnätverket?

icons8-data-quality-512.png

Kvalitet

För att bli antagen till Tendelinnätverket krävs att man genomgår en noggrann granskningsprocess som är till för att säkerställa att bolagen som är med håller höga kvalitets- och integritetsstandarder.

icons8-neutral-trading-480.png

Konsistens

Alla nätverkets bolag har redan godkänt samma grundvillkor för konsultuppdrag som är baserade på svensk marknadspraxis, så att du slipper fundera på vad som gäller för varje leverantör under upphandlingen och undviker otrevliga överraskningar när det väl är dags att skriva avtal med vinnaren.

icons8-tetris-500.png

Kompatibilitet

Oavsett vilken leverantör och från vilket land du väljer, er affärsrelation kommer alltid att grundas på ett svenskt standardavtal. Betalningen sker via vanlig svensk faktura på vanliga svenska betalningsvillkor.

Vad krävs för att vara med i Tendelinnätverket?

För att bli certifierat för Tendelinnätverket behöver ditt IT-konsultbolag uppfylla följande villkor:

1

Vara ett momsregistrerat konsultbolag med fokus på IT-utveckling och relaterade tjänster. Vi jobbar inte med frilansare eller konsultmäklare.

2

Uppvisa en dokumenterad hög nivå av professionalism, branschkunskap, ha en hög kvalitetsstandard och god affärsetik.

3

Kunna tillhandahålla verifierbara referenser och recensioner från företagskunder som intygar bolagets höga kvalitets- och affärsstandard.

4

Godkänna Tendelins standardvillkor för upphandling, leverans och betalning i enlighet med svensk marknadsstandard.

5

Erhålla certifiering efter att med gott resultat ha genomgått Tendelins gransknings- och utvärderingsprocess.

Vill ditt bolag vara med i Tendelinnätverket?

Erbjuder ditt bolag professionella IT-konsulttjänster och vill bli en del av ett exklusivt nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer som jobbar mot den nordiska marknaden?

bottom of page